manuatele.net

Gagana Samoa : Samoan Language
Tusi Paia Find us on Facebook



Custom Search


Project: Samoan Bible Online Text


O Faaaliga a Ioane   (The Revelation of St John the Divine)
O Le Mataupu IV   (Chapter 4)
Ua iloa e Ioane le nofoalii o le Atua o i le lagi   (John sees the celestial earth, the throne of God, and all created things worshiping the Lord.)

1. Ua mavae atu ia mea, ona ou iloa atu lea, faauta, o le faitotoa ua avanoa i le lagi, o le uluai leo foi na ou faalogo ai e pei o le pu ona tautala mai ia te au, ua faapea mai, Ina sau ia i luga nei, ou te faaali atu ai ia te oe mea e tusa ona tutupu amuli.
2. Ona a'u i le Agaga loa lea; faauta foi, ua tietie foi le tasi i le nofoalii;
3. o le tietie mai foi ua pei o le maa iasepi ma le salikea lona tino mai; ua siosioina foi le nofoalii e le nuanua e pei o le samaraki lona tino mail.
4. Ua siosioina foi le nofoalii e nofoalii e luafulu ma le fa; na ou iloa foi o toeaina e toaluafulu ma le toafa o tietie i ia nofoalii, ua oofu i ofu sinasina; ua i o latou ulu foi o pale auro.
5. Ua oo mai foi uila, ma faititili, ma leo mai le nofoalii; o lamepa foi e fitu o mumu i luma o le nofoalii, o Agaga ia e toafitu o le Atua.
6. Ua i luma foi o le nofoalii le sami tioata, e pei o le maa tioata; ua i totonu o le nofoalii ma ua lilioina le nofoalii e mea ola e fa ua tutumu i mata i luma atoa ma tua.
7. O le mea ola muamua e pei o le leona, o lona lua o mea ola e pei o se povi taanoa, o lona tolu o mea ola e pei o le tagata ona mata, o lona fa foi o mea ola e pei o le aeto ua lele.
8. O mea ola foi e fa e taitasi ma ona apaau e ono, ua fataaliolio ai, ma ua mata atoa i latou i totonu; latou te le mapu lava i le ao ma le po i le fai atu, E paia, e paia, e paia le Alii le Atua e ona le malosi uma lava, o le no soifua, o loo soifua foi, o le a afio mai.
9. A vivii foi, ma faneenee, ma faafetai atu mea ola i le o tietie i le nofoalii, o le soifua e faavavau e faavavau lava,
10. Ona faapau ai lea o toeaina e toaluafulu ma le toafa i luma o le tietie i le nofoalii, ma ifo atu i le soifua e faavavau e faavavau lava, ma lafo o latou pale i luma o le nofoalii, o loo faapea atu,
11. Le Alii e, e tatau lava oe ina ia tuu atu ia te oe le viiga, ma le faaneeneega, ma le mana; aua na e faia mea uma lava, ona o lou finagalo foi e i ai i latou ma ua faia.
1. After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter.
2. And immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne.
3. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone: and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.
4. And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.
5. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.
6. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.
7. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle.
8. And the four beasts had each of them six wings about him; and they were full of eyes within: and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was, and is, and is to come.
9 And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever,
10. The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,
11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.



Click here to return


O Faaaliga a Ioane   (The Revelation of St John the Divine)
O Le Mataupu IV   (Chapter 5)
O le tusi ua faamauina i faamau e fitu   (John sees the book sealed with seven seals)

1. Na ou iloa foi i le aao taumatau o le tietie i le nofoalii, o le tusi ua tusia i totonu ma le tua, ua faamauia i faamaufaailoga e fitu.
2. Na ou iloa foi le agelu malosi na tala'i atu ma le leo tele, O ai ea e tatau ona fofola e ia o le tusi, ma tatala on faamaufaailoga?
3. A e leai se tasi i le lagi, po o le lalolagi, po o lalo o le lalolagi, ia te mafaia ona fofolaina le tusi, pe vaai i ai.
4. Ona ou tagi tele ai lea, ia ua le maua se tasi e tatau ai ona fofolaina e ia ma faitau le tusi, pe vaai i ai.
5. Ona fai mai ai lea ia te au o le tasi o le au toeaina, Aua e te tagi; faauta, ua manumalo le Leona o le itu aiga o Iuta, o le Aa o Tavita, e fofola i le tusi, ma tatala i ona faamaufaailoga e fitu.
6. Na a'u iloa foi, faauta, ua tu mai i le va o le nofoalii ma mea ola e fa, e i ona tua foi le au toeaina, o le Tamai mamoe e peiseai na fasia, e fitu ona nifo ma ona mata e fitu, o Agaga ia e toafitu o le Atua ua aauina atu i le lalolagi uma.
7. Ua alu atu ia, ma to mai le tusi nai le aao taumatua o le tietie i le nofoaii.
8. Ua to mai e ia le tusi, ona faapau ai lea o mea ola e fa ma toeaina e toaluafulu ma le toafa i luma o le Tamai mamoe, ua tofu i latou ma le kitara, ma le ipu auro ua tumu i mea manogi e mu, o talosaga ia a le au paia;
9. ua latou pepese foi i le pese fou, ua faapea atu, Ua tatau lava oe ina ia e tago i le tusi, ma tatala i ona faamaufaailoga; aua na fasia oe, ua e faatauina foi i matou i lou lava toto mo le Atua,mai itu aiga uma, ma gagana eseese, ma nuu, atoa ma atu nuu;
10. ua faia foi i matou ma tupu ma faitaulaga i lo matou Atua; e fai foi i matou ma tupu i le lalolagi.
11. Na a'u iloa atu foi, ma ou faalogo i le leo o agelu e toatele, o e ua faataaliolio i le nofoalii, ma le leo o mea ola e fa atoa ma le au toeaina; o lo latou faitau aofai ua mano ni mano, ma afe ni afe,
12. o loo faapea atu ma le leo tele, Ua tatau lava le Tamai mamoe na fasia ina ia tuuina atuia te ia le mana, ma le oa, ma le poto, ma le viiga, ma le faamanu.
13. Na ou faalogo foi i mea uma ua faia o i le lagi, ma le lalolagi, ma lalo ifo o le lalolagi, ma mea foi o i le sami, atoa ma mea uma o i ai i ia mea, o loo faapea atu, Ia ia te ia o le tietie i le nofoalii atoa ma le Tamai mamoe le faamanu, ma le faaneeneega, ma le viiga, ma le malosi e faavavau faavavau lava.
14. On fai atu lea o mea ola e fa, Amene; ona faapau lea o toeaina ma ifo atu i le soifua e faavavau e faavavau lava.
1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.
2. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seals thereof?
3. And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon.
4. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon.
5. And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.
6. And I beheld, and, lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.
7. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne.
8. And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.
9. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;
10. And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.
11. And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders: and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;
12. Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.
13. And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.
14. And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever.




Click here to return


O Faaaliga a Ioane   (The Revelation of St John the Divine)
O Le Mataupu XXII  (Chapter 22)
O le vaitafe ma le laau o le ola.   (The Saints will reign in celestial splendor.)

1. Ona faaali mai lea e ia ia te au le vaitafe manino o le vai o le ola, e manino e pei o le maa tioata, ua tafe ma le Tamai mamaoe.
2. O i le moa o lona ala tele ma itu taitasi o le vaitafe le laau o le ola, o loo fua mai i fuata e sefulu ma le lua, e taitasi le masina ma fua mai ai lona fuata; o lau foi o le laau e faamalolo ai nuu.
3. E leai foi se toe faafano e tasi; e i ai foi le nofoalii o le Atua ma le Tamai mamoe, o ana auauna foi latou te auauna ia te ia;
4. latou te vaavaai atu foi i ona fofoga, e i ai foi i o latou muaulu lona suafa.
5. E leai lava se po i lea mea; e le aoga foi ia te i latou se lamepa, po o le malamalama o le la; aua o le Alii le Atua na te faamalamalamaina i latou; latou te fai ma tupu foi e faavavau faavavau lava.
6. Ona fai mai lea o ia ia te au, O upu e faamaoni ia ma le moni; o le Alii foi le Atua o le au perofeta paia ua auina mai e ia lana agelu e faailoa mai i ana auauna mea e tusa ona vave oo mai.
7. Faauta, ou te vave alu atu; amuia le tausi i upu o le valoaga o lenei tusi.
8. O a'u foi o Ioane, na ou vaai ma ou faalogo i na mea; ua ou faalogo ma ou vaai, ona a'u faapau lea e ifo atu i vae o le agelu na na faaali mai ia te au ia mea.
9. A ua fai mai ia ia te au, Ia oe, aua lava; aua o a'u o lou uso a auauna, ma lo le au perofeta ou uso, o lo latou foi o e tausi i upu o lenei tusi; ia e ifo i le Atua.
10. Ua fai mai foi o ia ia te au, Aua e te faamaufaailogaina upu o le valoaga o lenei tusi; aua ua latalata ona aso.
11. O le amioletonu ia amioletonu pea o ia, o le eleele ia eleele pea o ia, o le paia ia paia pea o ia.
12. Faauta foi, ou te vave alu atu; ua ia te au foi le taui ou te taui taitasi atu ia tusa ma lana amio ua fai.
13. O a'u le Alefa ma le Omeka, o le amataga ma le gataaga, o le muamua ma le mulimuli.
14. Amuia i latou oe faia ana poloaiga, ina ia taga ia i latou le laau o le ola, ma ia latou ulu atu i le aai i ona i ona faitotoa.
15. A ua i tuapa o uli, ma e faatailaitu, ma e faitaaga, ma e fasioti tagata, ma e ifo i tupua, atoa uma lava e ua loto i le tala pepelo ma latou faia.
16. O a'u o Iesu na ou auina atu la'u agelu e molimau ia te outou i ia mea i ekalesia. O a'u o le Aa ma le fanau a Tavita, o le fetu ao pupula.
17. Ua fetalai mai le Agaga ma le faatoanofotane, Ina sau ia; ina fai atu foi ia o le faalogo, Ina sau ia; o le fia inu, ina sau ia, atoa ma le manao i ai, ina ave fua ia le vai o le ola.
18. Aua ou te ta'utino atu ia i latou uma o e faalogo i upu o le valoaga o lenei tusi, Ai se tasi e faaopoopo mai se upu i mei upu, e faaopoopoima atu e le Atua ia te ia o mala ua tusia i lenei tusi.
19. Ai se tasi foi e ave ese se upu i upu o le tusi o lenei valoaga, e aveeseina e le Atua lona tofi i le tusi o le ola, ma le aai paia, ma mea ua tusia i lenei tusi.
20. Ua fai mai le molimau i nei mea, E moni, ou te vave alu atu. Amene. O lea lava, le Alii e Iesu, ia e afio mai.
21. Ia ia te outou uma le alofa tunoa o lo tatou Alii o Iesu Keriso. Amene.
1. And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
2. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
3. And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:
4. And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.
5. And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.
6. And he said unto me, These sayings are faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.
7. Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.
8. And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.
9. Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.
10. And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.
11. He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.
12. And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
13. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.
14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
15. For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.
16. I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.
17. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.
18. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:
19. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.
20. He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.
21. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.




Click here to return