manuatele.net Bookmark and Share

Project: Samoan Bible Online Text


Bible (Tusi Paia)
Books of the Old Testment
Genesis (Kenese) Exodus (Esoto) Leviticus (Levitiko) Numbers (Numera) Deuteronomy (Teuteronome) Joshua (Iosua)
Judges (Faamasino) Ruth (Ruta) 1, 2 Samuel (1, 2 Samuelu) 1, 2 Kings (1, 2 Tupu) 1, 2 Chronicles (1, 2 Nofoaiga A Tupu) Ezra (Esara)
Nehemiah (Neemia) Esther (Eseta) Job (Iopu) Psalm (Salamo) Proverbs (Faataoto) Ecclesiastes (Failauga)
Song of Solomon (Pese a Solomona) Isaiah (Isaia) Jeremiah (Ieremia) Lamentations (Auega a Ieremia) Ezekiel (Esekielu) Daniel (Tanielu)
Hosea (Hosea) Joel (Ioelu) Amos (Amosa) Obediah (Opetaia) Jonah (Iona) Micah (Mika)
Nahum (Nauma) Habakkuk (Sapakuka) Zephaniah (Sefanaia) Haggai (Hakai) Zechariah (Sakaria) Malachi (Malakai)
Books of the New Testment
Matthew (Mataio) Mark (Mareko) Luke (Luka) John (Ioane) The Acts (O Galuega) The Epistle to the Romans (O Tusi i Roma)
1, 2 Corinthians (1, 2 Korinito) Galatians (Kalatia) Ephesians (Efeso) Philippians (Filipi) Colossians (Kolose) 1, 2 Thessalonians (1, 2 Tesalonia)
1, 2 Timothy (1, 2 Timoteo) Titus (Tito) Philemon (Filemoni) Hebrews (Eperu) The Apistle of James (Iakopo) 1, 2 Peter (1, 2 Peteru)
1, 2, 3 John (1, 2, 3 Ioane) Jude (Iuta) Revelation (Faaaliga)

O Le Kenese   (The Genesis)

O Le Mataupu I   (Chapter 1) O Le Mataupu II   (Chapter 2) O Le Mataupu III   (Chapter 3) O Le Mataupu IV   (Chapter 4)


O Le Evagelia A Mataio   (The Gospel according to Matthew)

O Le Mataupu I   (Chapter 1) O Le Mataupu II   (Chapter 2) O Le Mataupu III   (Chapter 3)

O Le Evagelia A Luka   (The Gospel according to Luke)
O Le Mataupu II   (Chapter 2)
O le fanau mai o Iesu   (The Birth of Jesus)

1. O aso lava ia na oo mai ai le poloaiga a Kaisara Aokuso ia tusia uma ai le lalolagi.
2. (Na faia lenei uluai tusi ina o pule Kurenio i Suria.)
3. Ua o uma atu foi i latou ia tusia, e taitasi i lana lava aai.
4. Ua alu ae foi Iosefa mai Kalilaia, mai le aai o Nasereta, i Iutaia i le aai a Tavita, ua igoa ia Peteleema, au-a ole aiga ia ma le gafa o Tavita,
5. ia tusia faatasi ma Maria lana ava sa faufautane ia te ia, ua to o ia.
6. Sa i ai i laua, ona oo lea i ona po e fanau ai o ia.
7. Ua fanau e ia lana tama ulumatua, ua ia aui ia te ia i le ie, ma fa'ataoto ia te ia i le fale povi, au-a latou te le ofi i le fale e tali ai malo.
8. Sa i le vao o lea nuu leoleo mamoe, sa nonofo ai ma leoleo po i lo latou lafu mamoe.
9. Faauta foi, ua tu mai ia i latou le agelu a le Alii, ua pupula faataaliolio mai foi ia te i latou le pupula o le Alii, ua matu-a fefefe ai lava i latou.
10. Ona fai lea o le agelu ia te i latou, Aua tou te matatau; au-a faauta, ou te au mai ia te outou le tala lelei e olioli tele i le nuu mua;
11. au-a ole aso nei ua fanau ai i le aai o Tavita, lo outou Faaola, ole Alii ia o Keriso.
12. O le Faailoga lenei ia te outou, e iloa e outou le tama meamea ua aui i le ie, o loo taoto i le fale povi.
13. Ona faafuasei lea ona faatasi mai ma le agelu o 'au mai le lagi e toatele, ua vivii i le Atua, ua fapea ane,
14. O le viiga i le Atua i mea aupitoaluga; ma le manuia i le lalolagi; o le finagalo alofa i tagata.
15. Ua o i le lagi agelu sa ia i latou, ona fetautalatala'i ai lea o leoleo mamoe, Ina tatou o ia i Peteleema, tatou te vaavaai i lenei mea ua faia, ua faailoa mai ia te i tatou e le Alii.
16. Ua latou faataalise atu, ona maua lea o Maria, ma Iosefa, ma le tama meamea o taoto i le fale povi.
17. Ua latou iloa, ona latou faailoa ai lea o le upu na ta'ua mai ia te i latou i lea tama.
18. O i latou uma e na faalogo ai, ua ofo i latou i mea ua ta'ua mai ia te i latou e leoleo mamoe.
19. A o Maria ua taofi ia upu uma, ua mafaufau ai lona loto.
20. Ona fai mai lea o leoleo mamoe, o vivii ma faafetai i le Atua, ona o mea uma ua latou faalogo ai ma vaai i ai, pei ona ta'ua mai ia te i latou.
1. And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed.
2. (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)
3. And all went to be taxed, every one into his own city.
4. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judaea, unto the city of David, which is called Bethlehem; (because he was of the house and lineage of David:)
5. To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child.
6. And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.
7. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn.
8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.
9. And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid.
10. And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.
11. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.
12. And this shall be a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
13. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,
14. Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.
15. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us.
16. And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger.
17. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child.
18. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds.
19. But Mary kept all these things, and pondered them in her heart.
20. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them.

O Faaaliga a Ioane   (The Revelation of St John the Divine)
O Le Mataupu IV   (Chapter 4)
Ua iloa e Ioane le nofoalii o le Atua o i le lagi   (John sees the celestial earth, the throne of God, and all created things worshiping the Lord.)

1. Ua mavae atu ia mea, ona ou iloa atu lea, faauta, o le faitotoa ua avanoa i le lagi, o le uluai leo foi na ou faalogo ai e pei o le pu ona tautala mai ia te au, ua faapea mai, Ina sau ia i luga nei, ou te faaali atu ai ia te oe mea e tusa ona tutupu amuli.
2. Ona a'u i le Agaga loa lea; faauta foi, ua tietie foi le tasi i le nofoalii;
3. o le tietie mai foi ua pei o le maa iasepi ma le salikea lona tino mai; ua siosioina foi le nofoalii e le nuanua e pei o le samaraki lona tino mail.
4. Ua siosioina foi le nofoalii e nofoalii e luafulu ma le fa; na ou iloa foi o toeaina e toaluafulu ma le toafa o tietie i ia nofoalii, ua oofu i ofu sinasina; ua i o latou ulu foi o pale auro.
5. Ua oo mai foi uila, ma faititili, ma leo mai le nofoalii; o lamepa foi e fitu o mumu i luma o le nofoalii, o Agaga ia e toafitu o le Atua.
6. Ua i luma foi o le nofoalii le sami tioata, e pei o le maa tioata; ua i totonu o le nofoalii ma ua lilioina le nofoalii e mea ola e fa ua tutumu i mata i luma atoa ma tua.
7. O le mea ola muamua e pei o le leona, o lona lua o mea ola e pei o se povi taanoa, o lona tolu o mea ola e pei o le tagata ona mata, o lona fa foi o mea ola e pei o le aeto ua lele.
8. O mea ola foi e fa e taitasi ma ona apaau e ono, ua fataaliolio ai, ma ua mata atoa i latou i totonu; latou te le mapu lava i le ao ma le po i le fai atu, E paia, e paia, e paia le Alii le Atua e ona le malosi uma lava, o le no soifua, o loo soifua foi, o le a afio mai.
9. A vivii foi, ma faneenee, ma faafetai atu mea ola i le o tietie i le nofoalii, o le soifua e faavavau e faavavau lava,
10. Ona faapau ai lea o toeaina e toaluafulu ma le toafa i luma o le tietie i le nofoalii, ma ifo atu i le soifua e faavavau e faavavau lava, ma lafo o latou pale i luma o le nofoalii, o loo faapea atu,
11. Le Alii e, e tatau lava oe ina ia tuu atu ia te oe le viiga, ma le faaneeneega, ma le mana; aua na e faia mea uma lava, ona o lou finagalo foi e i ai i latou ma ua faia.
1. After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter.
2. And immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne.
3. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone: and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.
4. And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.
5. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.
6. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.
7. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle.
8. And the four beasts had each of them six wings about him; and they were full of eyes within: and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was, and is, and is to come.
9 And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever,
10. The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,
11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.

If you want to support this web site: