manuatele.net
Gagana Samoa : Samoan Language

Custom Search
Tusi Paia Find us on Facebook
Reference
Numbers - Culture Alphabet - Measurements
Greetings - Colors - Shapes Days - Months - Times
Holidays - Food Places - Directions - Geography
Names Phrases
Animals-Plants Samoan Proverbs


BIRDS

banded rail ve'a
barn owl lulu
Bluecrowned Lory segavao (sega'ula)
cardinal honeyeater segasegamau'u
eagle aeto
fruit bat pe'a fanua
golden plover tuli
gray duck toloa
Many-colored Fruit-Doves manuma
Pacific Pigeons lupe
Purple-capped Fruit-Doves manutagi
Polynesian Starlings miti vao
purple swamphen manu ali'i
pacific reef-heron matu'u
red-footed booby fua'o
Samoan Starling fuia
wattled honeyeater (foulehaio carunculata) iao
white-tailed tropicbird tava'esina (tava'e)

ANIMALS

cat pusi
cow povi
dog maile, iole
elephant elefane
horse solofanua
monkey manuki
pig pua'a
rat isumu

PLANTS

banyan a'oa
banana fa'i
coconut niu
coral tree gatae
falcataria moluccana tamaligi palagi
ginger teuila
Indian mulberry nonu
ornamental hibiscus 'aute
pandanus laufala
ripe banana fa'i pula

INSECTS

ant loi
centipede (scolopendra subspinipes) atualoa
cockroches mogamoga
dragonflies seemu
katydids alisi
mosquito namu
snake gata
skinks pili
walking stick se
worm anufe

FISH

albacore (thunnus alaluga) apakoa
bigeye scad atule
blue-lined surgeonfish (acanthurus lineatus) alogo
coconut crab (birgus latro) u'u
crab pa'a
freshwater shrimp ula vai
giant clam faisua
hermit crab uga
lobster ula
mahimahi (coryphaena hippurus) masimasi
mountain bass salelea
octopus fe'e
sea turtle i'a sa, laumei
shore crab (grapsus sp.) ama'ama
spinner dolphin (stenella longirostris) mumua
wahoo (acanthocybium solandri) paala
yellowfin (thunnus albacares) asiasi