manuatele.net
Gagana Samoa : Samoan Language

Custom Search
Tusi Paia Find us on Facebook

English-Samoan Words
A - E F - J K - O P - T U - Z
A 
abandon (forsake) tu'ulafoa'i, lafoa'i
ability agavaa
able e mafai
about e tusa
above luga
abound faula'i
abundance matalasi
abuse (waste) fa'asaunoa,fa'amaimau
acceptable tatau
accepted talia
accomplish ausia,fa'apaleina
accuse ta'u sese
accustom (familiar) masani
aciently anamua
acquinted masani
acre eka (Eng)
across kolosi (Eng)
act gaioi, gaioiga (gaoa'i)
activities ga'oioiga
add (join) fa'aopoopo
administer (supervise) fa'afoe
adult matua, tagata matua
adultery mulilua
advice (counsel) fautuaga, fautua (v), poloa'i
affected a'afia
Africa Aferika (Eng)
afraid fefe, mata'u
afterwards mulimuli ane
again toe, totoe
agreeable (pleased; satisfied) malie
aimless ta'a, tata'a (pl)
air ea (Eng)
airplane va'a lele (ltr. flying boat)
albino (light coloured) te'tea
alert (awake) mata'ala
alive ola, soifua
Almighty Silisili Ese
almost (nearly) toetoe, toeitiiti
alphabet mataitusi
amazed ofo, te'i
ambitious fia sili, fiafa'apito
America Amerika (Eng)
ancestors tupuaga, tua'a
anchor taula
angel agelu (Eng)
angry ita, to'atama'i, toasa
animal manu
ankle tuli, tapuvae
annoint with oil fa'au'u
announcement folafolaga
answer tali
ant loi
annus tomo
apart vava, vatele, valava
apologise fa'atoese, fa'amalulu
apostle aposetolo (Eng)
appear fa'aali
apple apu (Eng)
appointment tofi
apportion fa'asoa
April Aperila (Eng)
Arabia Alapi (Eng)
archipelago atumotu
arm lima, ogalima
arise tula'i, tutulai (pl)
armpit ao'ao
around (circuit) ta'amilo, fa'ata'amilo
arrive tau, o'o
arrive (reach) taunu'u, faataunu'u
arrow au
argue finau, misa
arrogant fiapoto
ashamed (embarassment) ma'asi'asi, ma
ask permission fa'anoi
ask question fesili
ass (buttocks) muli
assay (composition) tusiga tala
assemble (gather) aofia, fa'apotopoto
assembly (gathering) fa'apotopotoga
assist fesoasoagi
assumed faapea
astray se
atonement (atone) togisala
attempt (try) taumafai
August Aukuso (Eng)
Australia Ausetalia (Eng)
authority (power; rule) pule, mana, pule'aga
available (job opportunity) avanoa
avenge fa'afetaui
avoidable ma'alofia
awake, to ala
awesome (dreadful) mata'utia
awhile nanei
axe (hatchet) to'i
B
baby tama me'ame'a, pepe (Eng)
back tua
backward (backslide) solomuli
backwoods (mountain side) vao, uta
backyard tu'afale
bad leaga
baffle fa'apalo
bag taga
bail out a canoe ta'ta, asu
bait ma'unu
bake tao, tunu, fa'avela
bald tula, ulupo'o
ball polo (Eng)
ballot (vote) palota (Eng)
banana fa'i
banana, bunch of aufa'i
banana patch tagafa'i, taufa'i
band (music) aufaaili
bank fale'tupe (ltr. money house)
baptism papatisoga (Eng)
baptize papatiso (Eng)
bare gao'gao
bargain fa'atau
bark (of dog) ou
barrel (keg) paelo (Eng)
barrow fa'anoi, nono
bashful (shy) matamuli
basket ato, ola
bat pate (Eng)
bat (flying fruit eating bat) pe'a
bathe ta'ele, fa'amalu, au'au
bay faga
beach matafaga
beard (moustache) soesa, ava
beat fasi
beautiful matagofie; matalasi, aulelei
because ona ua; au'a
beckon (call a meeting) ta'alao
bed moega, tofaga
beg aisi, fa'atoga, ole, aioi
begin afua, amata, fuata'i
begging aisiga, fa'atoa'ga, olega, aioiga
behavior (conduct) amio
behind tua
behold fa'auta
believe (accepted) talitonu, mautinoa
bell logo
belly manava
below lalo
beloved (sweetheart; dear) pele
belt fusi pa'u
bend (curve) fa'api'o
beside (side of something) tafatafa
best (greatest) sili
bet (gamble) peti (Eng)
betray fa'alata
between le va
Bible Tusi Paia (ltr. Holy Book)
bid farewell fa'amavae
big (large, great) te'le, tetele (pl)
bind (tie) saisai, noanoatia, nonoa
bird manu lele
bird singing tausani
birthmark (a mark/spot) ila
biscuit masi
bishop epikopo (Eng)
bite gali, uu
bitter (sour) o'ona
bind (tie up) noanoa, saisai
black uli'uli, uli
bless fa'amanuia
blessing fa'amanuaiaga
blessings (luck; fortune) manuia
blind tauaso
blinds pola
block taofi
blocked (obstructed) poloka (Eng)
blood toto, ele'ele, pala'pala
blow (horn) ili, feula
blue lanu moana
blunt matatupa, tulali
blur (dim; indistinct) nenefu
boast mimita
boastful mitamitavale, gugutu
boat va'a
boat (long boat) tulula
boat (canoe) pao'pao
boat (double canoe) alia
body tino
boiled-food saka
bonds noanoaga
bone ivi, ponaivi
bonito atu
book tusi fai'tau
born fanau
bottle fagu
bottle, hot water fagupa'u
bottom ta'ele
botton fa'amau
boundary tuao'i
bouquet fatu, teu
bouy pole (Eng)
bow down ifo, punou
bowl (made of wood) tanoa
box pusa (Eng)
boxing fusu'aga
boy tama
bracelet taulima
brain faiai
branch maga, la'la
brand rail (bird) ve'a
brave (courageous) toa, loto tele
bread falaoa vela
breadfruit ulu
break (tear off) fati, tofi
break to pieces (shatter) ta'e (ta'ei)
break (severed) motu
breast aususu
breath manava
breeze savili
breezy saviligia
bridegroom faiava
brilliantly white (shiny) sinasina
bring, to au'mai
bring to pass, to faataununu
Britain Peretania (Eng)
brittle ma'ale'ale
broken (discontinued) motusia, gau
broom salu, pulumu (Eng)
brother (boy's brother) uso
brother (girl's brother) tuanane
brown lanu ena'ena
bubble (boil; spring; swell) pupuna
bucket (pail) pakete (Eng)
build fau
build up, to atina'e
bullet ututau, pulu
bunch fuifui
bundle ta'ui, fusi
burden (responsibility; carry) avega, amo, tau'ave, uta
burdened (oppressed) mafatia
burn (fire) mu, mumuga(v), tafu
burning fa'amu, susunu, susunuina (pl)
bury (cover up) tanu
bus pasi (Eng)
bush (weeds/vegetations) vao
busy pisi (Eng),
but (netherless) peita'i, ae peaita'i
buttocks muli
butter pata (Eng)
buy (sell) faatau
C
calamity mala
calender kalena (Eng)
call (summon; shout) vala'au, logo
calming (peaceful; confident) to'a
camera mea'pue'ata (ltr. thing to capture image)
cane (staff) to'oto'o
canyon (valley; ravine; chasm) vanu
capable (qualified; able) agava'a, mafa'i
capsize sa'e, noto
capture pu'e
car (wheeled vechicle) ta'avale (ltr. rolling)
careful fa'aeteete
careless so'ona fai
carnal (worldly; mortal) fa'aletino, fa'alelalolagi
carry under the arm afisi
carry a burden fa'afafa, fa'autagia
carry a load on one's back fafa, amo, molio'o
cat pusi (Eng)
catch (seize; capture) pu'e, sapo
cause mafuaaga, i'o, a'a
cave ana
celebration fiafiaga
cent sene (Eng)
center (middle) moa, totonugalemu
centipede atualoa
ceremony sauniga
certainty mautinoa
chain filifili
chair nofoa
chalk penisina (ltr. white pencil)
change (exchange; substitute) sui
chapel fale'lotu (ltr. church house)
charcoal malala
chase tuli
chase away (drive away) tuliese, tulieseina (pass)
chat (talk; converse) talanoa
cheap (inexpensive) taugofie
cheek alafau
cheese sisi (Eng)
chest (body) fatafata
chewing gum pulu
chicken moa
chief, talking (orator) tulafale, failauga
chief (lord) ali'i
chief, high tamali'i
child tama
child (small boy) tamaitiiti
child (small girl) teineitiiti
child (adopted) tamafai
children tama'iti, fanau
chilly (cold) ma'alili
chin auvae
China Saina (Eng)
choice filifiliga, faitalia
choose (select) filifili
Christian Kerisiano (Eng)
church lotu, ekalesia (Eng), taulaga
church house fale sa, fale lotu
church service taulaga, sauniga lotu
cinders motumotu, fasila'au
cinema (movie) tifaga, muvi (Eng)
circular lapotopoto
circumcised (peritomy) peritomeina (Eng)
circumscribe fa'ata'amilo
circumnavigate fa'ata'amilosaga
city a'ai, nu'u
clap pati, po
clarify fa'amanino, fa'amatala
clash fa'afeto'ai
class (school) vasega
clay ele
clean ma'ma, fa'ama'ma (v)
clean-up tapena
clear (clean) fa'ama'ma
clear (the rain stopped) momoa
clearly (certainly) tino
cliff (steep) tofo
climb a'e
cling fa'apipi'i
clip o'ti
cloak sulu, ie
close (shut) tapuni
close (forbid; deny) pupuni
cloth ie
clothes ofu, lavalava
cloud ao
cluster of plants pu'e
coat peleue
cockroach mogamoga
coconut cream pe'epe'e
coconut husk pulu
coconut plantation toganiu
coconut tree (nut) niu (popo)
coincide (agree) fetaui
cold malulu, ma'alili
color lanu
collect faaputuputu, toloa'i
college kolisi (Eng)
collide feagai
comb selu
come sau, su mai, afio mai, maliu mai, o mai (pl)
comedy faleaitu
comfort (cheer) fa'amafanafana
command poloa'i
commandment poloa'iga
communicate fa'afeso'otai, so'o
compare fa'atusa
compass tapasa (Eng)
compete (rivals) tauva
competition (contest) tausinioga
complain faitio
complete mae'a, atoa, ma'opo'opo, atoatoa
complete, to fa'a'atoatoa
complicated felefele, gaogaosa
concluded mavae, fa'auma
condemnation nofosala
conduct aga
conduct, bad amioleaga
conduct, good amiolelei
confound (confuse) fa'afememea'i
confront fa'afesaga'i, fa'asaga
confrontation (opposite) fa'afeagai
confused (confounded; perplexed) fememea'i
congeal (coagulate) to'a
congratulation malo
congregation (assembly) fa'apotopotoga
connect (join) feso'otai, soso'o
connection (union) so'otaga
conquered (subdued) to'ilalo, faiaina
conquest fa'ato'ilaloina
consecrated oil suau'u pa'ia
consider taga'i
consider (meditate) mafaufau, manatu
considerate utugia
conspire (decide secretly) pulepule, taupule
contention (argument) fefinaua'iga, finauga
contest (race; competition) tauvaga
continually (unremittingly) saga, pea, soo, atili
continue vava'u, fa'aalualu, fa'aa'ea'e
contribution sao, sua
convenant (agreement) feagaiga
conversation (discussion) talatalga
converse fetau talata'i, talanoa
convey in person molitino
convey (send) momoli
cook fa'avela, tunu, tao, saka
cooked (food) vela
cool (calm; soft; shaded) ma'lu
cooling fa'amalulu
cooperate felagolagoma'i
copper (brass) apa'memea
copra popo
cork (plug) momono, pupuni
corner tulimanu
corn saga (Eng)
correct behavior agatonu
correct (straighten) fa'asa'o
correct fa'atonuina, fa'asao
cotton vavae
cover ufi, afu (n)
covering ufiufi
cover sheet ie afu
cover-up fa'aufiufi
cough kale
count tau, faitau
countable (comprehensible) masino
countries atulaulau
country atunu'u
cousins tausoga
cow (cattle; bovine) povi (Eng)
coward palaai, matavale
crab pa'a
crack foa, tata'e, ta'e, tae'i, isi, vate
crawl (creep) totolo, tolofia (pass)
crawling tolotolo
crayfish ula tai
create foafoa
creation foafoaga
credit (debt) aitalafu
crew of a boat auvaa
criminal (prisoner) pago'ta
crippled (lame, disabled) pipili
criticize faitio, fai pona
crooked (distort, dishonest) pi'o, pio'pio, fa'api'opi'o
crooked leg vaepi'o
crop fuata
cross satauro (Eng?)
crossroads fetau la'igaala
cross-over sopo, pasi (Eng)
crow vivini
crown (wreath, headdress) pale
crucify fa'asatauro
cruel (unkind) agaleaga
cruel (oppressive) sau'a, fa'asau'a
crush (pound) nuti, nutipala
cry tagi, tutulu (resp)
curly (kinky) migimigi
curse fetu'u, fa'afano
cursed fa'afanoga
curtain (veil, partition) pupuni, pola
custom (habit, popular) tu, aganu'u
customary masaniga
cut tipi, sogi, va'e, o'ti, sele
cut off (separated) vavae'eseina, vavae
D
dance siva, luelue, saa
dark pogisa, fa'apouli
daughter (of a man) afafine
day aso
days of yore na onapo, aso anamua
daytime ao
deacon ti'akono (Eng)
dead oti, mate, maliu
dead (plant or animal) pe
deaf tutuli
death maliu (resp), oti, mate
deceitful fa'a'ole'ole
deceive o'ole, fa'atoga, fa'aseseiga
December Tesema (Eng)
decide filifili
decision tonu, faatatau
declare plainly ta'utino
decorate teu
deep (depth) loloto, vavau
deep (how low) maulalo, lele'i
defeated (beaten, lose) faia'ina, faatoilalo
defecate ti'o
delay faatuai
delirious fasa
deliver fa'ao'o, fa'ailoa
delta mulivai
demon temoni (Eng)
deny (refuse) fa'afiti
depart (leave, rid) te'a, tuuvaa
depart in displeasure teva
desert toafa, naumati
desire (wish) mana'o, naunau, maoi
desire (lust) tu'inanau
desired mo'omia, fia (prefix)
destination taunu'uga
destitute naumati
destroy (demolish) fa'aumatia, talepe
determination finafinau
devil tevoli (Eng)
dew sau
die oti, fano, mate
difference ese'esega
difficult faigata
difficult to say or pronounce ta'uga'ta
dig eli, vane
dignify fa'amamalu, fa'amatai
diligent filiga, maelega
dim (hazy, vaque, unclear) faanenefu
direction ala
dirt ele'ele, pala'pala
dirty ele'elea
disappear (out of sight) nimo
disassemble malepe
disaster (miserable) malaia
discard (throw away) tia'i
disciple soo
discuss finau
disgrace fa'apa'u
dish ipu
disliked (hated) inosia
dismissed (depart) tu'ua
disobedient vaoga'ta, fa'alogogata
disperse ta'ape, ta'ape'ape
display fa'alialia
disrespectful fa'alepopoi, fa'alemigao
distress (affliction, torment) puapuaga, tuatuvale
distressed (pained, tormented) puapuagatia
distressed (over love) mutimutivale
distribute tafatufa, faasoa
disturbed vevesi
dive tofu
divide of inheritance tofitofi, tofi
divide (partition) vaevae, vavae
dizzy (nausea) niniva
do fai, gaosi
doctor foma'i
dog maile, uli, taifau
doing (making, method) faiga
donation by family fa'amomoli
don't aua, soia
don't know ta'ilo
door fai'toto'a
doubt (suspicious) masalosalo
doubtful ailoga
down lalo
draw-near so'so
draw water (boat) asu
dream miti
dress fa'a'ofu
drill (to wind, to bore) vili
drink inu (v), mea'inu (n)
drip sisina, tului
drop palasi
drowned malemo
drumsticks auta
drunk o'na
dry matutu, mago
duck pato (Eng)
duty (task) tiute (Eng)
dwelling place nofoaga
dynamite fana i'a
E
each (everyone) ta'itasi
ear taliga
early rise usu po
earnest to'aga, naunauta'i
earth lalolagi
easily anger itagofie
East Sa'sa'e
eastward gaga'e, sasa'e
easy gofie, faigogie
eat ai, tausami, taumafa, va'o (impolite)
ebrace opoopo, fusia
edible ai'na
egg fuamoa
eight valu
eighty valusefulu
elbow tulilima
elder tagata'matua
elderly (old) matua (also suffix)
elderly woman lo'omatua
elderly man toea'ina
electric elekise (Eng), uila
elope avaga
embarass ma, mataga
embrace opo'opo
empty (deserted) gaogao
encicled fa'ata'ali'oli'o, fa'ali'oli'o
encounter feiloa'i
encourage fa'alototele
encourage (force) fa'amalosi, u'una'i
end (terminate) i'u, gata
endear fa'apelepele
ending i'uga, fa'apito
endure fa'apalepale, tulu'i
endure long fa'afualoa
enemy fili
engagement tusiga
engrave togitogi
engraving togitogia
enlightened (understanding) fa'amalamalama
enlist (take an oath, to swear) tauto, tautoga
enough ua lava
enroll fa'aulu
enslave fa'apologa, nofopologa
entangle tala, talatala
enter (building) ulufale, ulutotonu
entertain osi, fa'afiafia
entice fa'alatalata
entire (complete) atoatoa
entrails (intestines) fa'ai
environment si'osi'omaga
epidemic (sickness) fa'ama'i pepesi
equate fa'atusa, tusa
erase (choke, strangle) titina, tape
errand (task, mesage) fe'au
establish fa'atu
established fa'atumau; mautu
eternity fa'avavau
Europe Europa (Eng)
evening afi'afi, ao'auli
everyday aso'uma
evidently fa'aaliatino
exalt fa'a'e'a
examine (to inspect) iloilo, su'esu'e
example fa'ata'ita'iga, fa'aa'oa'oga
exceedingly (extravagantly) atili, folasi
excellent ma'eu
except (unless) vagana, se'iloga
excessively anoanoa'i
exchange fesuia'i
excuse me tulou lava
exhort, to (to advise) apoapoa'i
exhortation, an apoapoa'iga
exile (prison) toese
exit (building) ulufafo
expensive (costly) tauga'ta
explain fa'amatala
explanation fa'amatalaga
explode (burst) pa, fa'apa
extend fa'aso'o
extinguish (kill) ti'nei, titina, ta'pe
extract fa'i
eye mata
eyes close mata moe i'ini