manuatele.net
Gagana Samoa : Samoan Language

Custom Search
Tusi Paia Find us on Facebook

English-Samoan Words
A - E F - J K - O P - T U - Z
K 
kill fasi'oti; ta'mate; ta'pe
kind (type; veriety) itu'aiga
kind (generous, benevolence) agalelei; fealofani
kindling fasilaau
king tupu, Tui
kingdom (government) malo
kingly fa'atupu
know iloa; silafia
kiss sogi; kisi (Eng); feasogi
kitchen umu kuka
knee tulivae
kneel to'otuli; tootuli
knife naifi (Eng); pelu; agaese
knot (lashing) nonoa
know (to understand; to see) iloa; silafia
knowledge (intelligent) poto; atamai
Korea Kolea (Eng)
L
ladder apefa'i
lady tama'ita'i
lake vai tuloto
lamp mo'li
land property fanua; lau'ele'ele
land (soil) eleele; fogaeleele
language gagana
lantern molimatagi
last (end; final) fa'ai'u; tupito
last (position) mulimuli; muli
last night anapo
late (out of date; obsolete) tuai; siliga
laugh ataata
laundry tagamea
law (rule) tulafono
lazy (weakness) pai'e; auga'ta
lead ta'ita'i; ta'ita'iina (pass)
leader ta'ita'i
leadership (administration) pulega
leaf lau
leak tutulu; sisina; mama
lean (against something) fa'ae'e
left-handed agavale
left-side tauagavale; agavale
leg (foot) vae; aao
legislator faipule
leisure (play) time eva; tafao
lemon (lime) tipolo
letter (book) tusi
lick etoeto; eto
lid tapuni
lie pepelo
life ola; soifua
lift sa'e
light (shine) malamalama
light (weight) ma'ma
lighted (dawn) malama
lighting uila
like pei
like that fa'apena
like this fa'apenei; fa'apea
limit (set bounds) tapula'a
limp, to e'tu
liniment (salve) vai mili
liquid (juice) sua
listen (hear; perceive) faalogo
little (small) iti'iti; laiti (pl)
live together out of wedlock nofo faapouliuli
liver (organ) ate
lizard mo'o; pili
load uta
loaded u'a
lobster ula; ulavai
lodge api
long umi
longlasting anagata
longing (desire) mo'omo'oga
look va'ai; tagai; tilotilo
look for fault va'avaai pona
loose losi
lord ali'i
louse (flea) utu
loathing inoino
love alofa
loyal (honest; trustworthy) fa'amaoni
lumpy patupatu
lungs ma'ma
lust (passion) tu'inanau
lying to boast image matanana
M
machete pelu
maggot ilo
mail meli (Eng)
mailing address tuatusi
maimed (amputated) mutu
make (produce; build) gaosi; fai
make haste fa'anatinati; fa'avave
male po'a; tamatama
man tamaloa
mango mago
many to'atele; tele
March Mati (Eng)
marked fa'ailoga
maroon (reddish purple) pauli
marriage (wedding) fa'aipoipoga
married couple ulugali'i; ugali'i
marry fa'aipoipo; nofo tane
massage fofo
mast (boat) tila
masticate mamu
mat fala; pola
matches afitusi
mature matua
May Me (Eng)
maybe sei iloga
mayor pulenu'u
me o a'u; o ita
meal aiga
meaning uiga
meek (gentle) agamalu
measure, to (to weigh) fua
mediator puluvaga
medical surgery operation tipiga
medicine vaila'au
meet fa'afetaiai; fetaia'i
meeting fono; fonotaga
memorial (to remind) fa'amanatu
memorize tauloto
mention (tell; pronounce) fa'alau; ta'u
merchant (storekeeper) fa'atauoloa
mercy alofa
message molimau; sa'vali; feau
messenger (ambassador) savali; sui
midst taulotoaiga
middle ogatotonu
mile maila (Eng)
milk suasusu
mingle mafuta; fa'atasitasi
minister (pastor; preacher) faifeau
minute minute (Eng)
miracle vavega
mirror fa'ata
mischievous ulavale
misconduct masei
misunderstanding (at odd) masesei; maseiga (n)
misinterpret fa'auigaese
mislead fa'asese; fa'atogafiti
mismanaged fa'aletonu
miss (separated) misi (Eng)
miss ela; pa'ela
mission misiona (Eng)
mist puao; usa
mistreatment fa'asaunoa
misunderstand fa'alogoese
mix fefiloi; palu
mixed fenumia'i
mock (ridicule) a'amu; tauemu
molar (tooth) gao
Monday Aso'gafua
money tupe
money-collection saogatupe
month masina
Moon Masina
morning taeao
morning, this ana'taeao
mosquito namu
mother tin'a
mountain mauga; tuamauga
mouse isumu; iole
mouth gutu
move gaoioi; migoi
muddy (dirty; filthy) palapala
mulberry tree pulu
Murcury Filo (*)
murmur muimui; tomumu; faameo
muscular masoa
my goodness tafe'fe
N
nail (building) fao
name igoa; suafa (resp)
named fa'aigoa
narrow lauitiiti; lauiti; va'api'api
nature natura (Eng)
navel pute
navigate a boat seu
near (closeness) latalata; valatalata
nearly (almost) tai
neck ua
neckless ula
necktie fusi ua
needle nila (Eng)
needlework (sew) su'isu'i
neighbours tua'oi
nerve (blood vessel; cord) uaua
net upega
new fou
newspaper nusipepa (Eng)
nice manaia
nine iva
ninety iva sefulu
night po; po'uli'uli
night (late night) valuapo
no leai; aua
nodding geno
noise pa'o
noisy vava'o; pa'o; pisa
North Matu
northern tu i matu
nose isu
note book api
noticed, to be otagia
now nei; lenei
November Novema (Eng)
nowadays onapo nei
number numera (Eng)
nurse teine tausi ma'i
O
oar (paddle) foe; lapa
oath (swearing) tautoga
obedient augofie
obey (respect) a'ava; usitai; ana'ana
object (oppose) fa'atu'iese
obtain (get) maua
occupation (calling; trade) faiva; mata'galuega
occupied (busy) fa'alavelavea
ocean moana; vasa; vasaloaloa
oceanside tai
October Oketopa (Eng)
octopus fe'e
odour (scent) manogi
offensive (annoying) soe'sa
offer foa'i
offering lafoga
office ofisa (Eng)
offspring (decendant) fanauga
often (repeatedly; frequently) so'o; atulasi
oil suau'u; fa'asuau'u (v.t.)
ointment (to apply) nini; fa'au'u
old matua
one tasi
onion aniani (Eng)
open tatala; fa'amatala
open (disassemble) matala; tala
opening matala; tatala
openning, to make an fa'aavanoa; fa'amatala
open wide faamaga
opinion taofi
oppress (tyranical) fa'asaua
or po'o
orange (fruit) moli
orange (color) lanu moli
orator failauga
order (instruction) fa'atonuga
organisation fa'alapotopotoga
organise faatulaga
organised ma'opo'opo; a'toa'toa
originate (cause) mafua; pogai; ala; fua
other nisi; ni isi
out fafo
outcry (shouting) pisapisa'o; au'e
outerspace va'nimonimo
outside fafo
oven oveni (Eng)