manuatele.net
Gagana Samoa : Samoan Language

Custom Search
Tusi Paia Find us on Facebook
English-Samoan Words
A - E F - J K - O P - T U - Z
P 
pacify fa'alaulelei; fa'amolemole
pack (keep) teu
pack avega; uta
paddle foe (n); alo (v)
pagan faapaupau
page itulau
pain (distress) ti'na, tiga
paint vali
pale sesega
palliate fa'amama
palm alofilima
palpitate gatete
paltry fa'atauva'a
pang tigatia
pant gaga'e
pants ofu'vae
papaya esi
paper pepa (Eng)
parable fa'ataoto; muagagana
paramount silisili
parasol fa'amalu
parcel afi
parch fa'avevela pau
pardon me (excuse me) tulou; tulouna; fa'amagalo
pare fisi
parents (progenitors) matua; tupulaga; tuaa
parley fetalaiga
parry memei
parsimonious limavale
parson faifeau; failauga
part vaega; tufa'aga
partial fa'apito
parting fa'amavaega
participate aumea
partition (wall) puipui, pupuni; vava'ega
partner paaga (Eng); to'alua
pass ua tea, pasi (Eng); sopo
pass-through ui
passage ala
passenger auoso
past mavae atu
pastime fa'ata'aloga
pastor fa'afeagaiga
pate tumutumu'ulu
path ala
pathway ala
patience onosa'i
patriotism lotonu'u
patron fa'atama
paucity itiiti
pavement paepae
paw lima
payment totogi
pay totogi; taui
peace filemu
peak tumutumu
peal ta'alili; gogolo
pearl penina (Eng)
pebble ili'ili
peck to'ito'i
pedigree laugafa
peel pa'u (n); fisi (v); fo'e (v)
peep tilotilo
peevish itagofie; tagivale
pelt fetogi
pen - ballpoint peni (Eng)
pen - fountain peniutu (Eng)
penalty sala
pencil penitala (Eng)
pending fa'atonuaga
penetrate ati
peninsula (cape) tolotolo
penitence salamo
pensive fa'anoanoa
penury mativa
people o tagata
peradventure atonu
perceive iloa
percel (package) afifi
perch tula; i'o
perdition malaia; maumau; fa'alata
perfect atoatoa; sao lelei
perform fai
perhaps afa'apea; atonu
period of time (space of time) vaitaimi
perish fano
perjury tauto pepelo
permanent tumau
permitted (allowed) taga; fa'ataga
permit sao
perpetual fa'avavau
perpetuate fa'atumau
perplex lotomamafa
perplexed fememea'i; atuatuvale
perverse fa'api'opi'o
persecute fa'asaua
persecution (cruelty) sau'aga
persevere vilita'i; sogaso'ga; filiga
persevering vilivilita'i
persist finafinau, tausisi
person (man; mankind; people) tagata
perspicuous malamalama
perspire (to sweat) a'afu
persuade (induce) fa'aoleole; fa'atonu
perturbation atuatuvale
pestilence fa'ama'i
pet fagafao
petition ole; talosaga
petty fa'atauva'a
phantom aitu
phlegm fatutale
photograph ata
physician foma'i
piano piano (Eng)
pick fruits toli; tau; tolia (pass)
pick up (rubbish; firewood; etc.) tae; ta'alao
pick (pluck) tau (futi)
pick (decide) filifili
pickup tufi
picture ata
piece fasi
pierce tutu'i
pig pua'a
pig sty sai
pigeon lupe
pile fa'aputu; faupu'e; faula'i
pilfer gaoi
pill fuala'au; vai-folo
pillow aluga; ali (wooden)
pilot pailate (Eng); tautai; uli'va'a
pimple fuafua; po'u
pin pine (Eng)
pineapple fala; falaaina
pinch ini
pinchers iofi
pipe paipa (Eng)
pit lua
pitch pulu
pitsaw ili tele
pity alofa mutimutivale
place across fa'alava; fa'atafa
placid filemu
plague fa'ama'i; mala; fa'asoesa
plain laugatasi
plait hair fili; lalaga; fili
plan togafiti; pulepulega
plane (airplane) va'a lele
plane (carpenter's tool) tele; olo
planke laupapa
planned (figured) taupulea; ma'tau
plant (pregnant; conceive) to
plant (farm) to'to; laau (n)
plantation fa'ato'aga; ma'umaga
plat fasi'fanua; lalaga
play taalo
playground malae
pleasant fa'afiafia; malie
please fa'amolemole
plead fautua
plot (consult) taupule; taupulepule; togafiti
plough sua
pluck futi; segi; fufuti; toli; tau
plug momono; tapuni
plumage fulufulu
plunge oso
ply tausisi
point mata, tolotolo
poison fa'aona; ona
poke tui
pole to carry load amo; to'o
police leoleo
polish fa'aiila
polite amio'ali'i; fa'aaloalo
polygamist taunonofo
polygamist, wife of taunonofo; autaunonofo
polygamy autaunonofo
pomp fa'alialia
pond (stagnant water) vai lepa
ponder mafaufau
pool lepa
poor (destitute) mativa; fa'atauva'a
pop pa
populace tagatanu'u; lautele
popular alofagia
pork alaga; fasi pua'a
porpoise munua
port taulaga
portion tufa'aga; fa'alumaga
portrait ata
pose fa'afememea'i
position (assignment; role) tofi; tofiga; tulaga
possess maua
possible mafai
Post Office Fale'meli
post pou'tu
posteriors muli; nofoaga
postpone tolopo
pot ulo
potato pateta (Eng); umala (sweet potato)
potent malosi
poultry manu; moa
pound (smash) tu'itu'i
pound (weight unit) pauna (Eng)
pound (money) pauni (Eng)
pounding (hit) tu'imomomo
pour sasa'a; saati (pl), liligi
pout fa'amusu; fa'asumusumu
poverty matitiva
power mana; malosi; naua; pule; paoa (Eng)
powerful malosiaga; mamana
practice masani (n); fa‘amasani (v)
prance oso'oso
praise fa'ane'ene'e; vivi'i
praised fa'ane'etaga
prate soga tautala
pray tatalo; talosia (pass)
prayer (request) talosaga; vi'iga
preach (proclaim) tala'i; lauga
precarious fa'aletonu
precede muamua
precious (valuable; important) ta'ua; aoga'tele
precipice tofe
predict vavalo; mate
prediction (prophecy) valoaga; vavalo
predominate fa'alausili
pre-eminent silisili ese
prefer filifili'a
pregnant to
preface tomua
preparation sauniga
prepare sauni; sauniuni; taoso
prepared (ready) nofosaunia; saunia
prepay lua'i totogi
preposterous tau'sese
presage mala; i'ite; vavalo
prescribe pulega
presence mafutaga; i luma; alala; afio
present mea alofa; mea foa'i fua
present (give) avatu; foa'i atu
present (time) nei
presentation (gift) ta'ita'i; mea'alofa
presently o-nei
preserve fa'aola; fa'asao
preside pule
press (squeeze) tatao
presumption fa'amaualuga
pretend (as a prefix) fa'afia (prefix); fa'ataga
pretty (handsome) lalelei; matagofie; manaia
prevail manumalo
prevalent toatele; aoao
prevaricate pe'pelo
prevent taofi; vavao
previous mua'i
price tau
prick tui
prickly (thorny) tuitui; matuitui
pride fa'amaualuga
priest faitaulaga; faifeau
priest (pagan Samoan religion) taula'itu
primary peraimeri (Eng); mea muamua
prime mea sili
prince alo'ali'i; perenise (Eng)
prior mua'i
prison fale puipui
private lilo
privately fa'alilolilo
prize faailoga
probable atonu
probably (perhaps) atonu; sema'nu
problematic fa'afitauli
probity fa'amaoni
proceed (continue) fa'aauau; fa'aa'ea'e; muamua atu
proclaim tala'i; fa'ailoa
proclamation talaiga
procrastinate fa'atamala
procure fa'amaua
produce fanau; fua; fa'aali
productive lafulemu
procession gasolo; solo
proclamation tala'iga
profane soli; faaleaga
proffer ofo (Eng); tuu'a
profit aoga
profound loloto
progenitor (ancestors) tua'a; tupuaga
progeny fanauga
progress alualuga
prohibit (forbidden) fa'asa; vavao
project tula'aga
prolific lautele
prolong fa'alevaleva
prominent fa'asilisili
promise tautonu
promontory tolotolo; alele
promote fa'atosi
promptly fa'avavevave
promulgate tala'i; fa'ailoa
prong i'ofi; talu
pronounce ta'u
proof (recorded) fa'amau; sao
prop te'e
propagate fa'ateleiga
propel fa'aoso
proper (necessary; suitable) tatau; tusa; onomea
property mea fa'apito
properous (ingenious) tagolima
prophecy (prediction) valoaga; vavalo
prophesy (predict) vavalo
prophet perofeta (Eng)
propitiate fa'alelei; fa'ilemu
propitious agalelei
prospect va'aiga
prosperous manuia
prostitute fafine talitane
prostrate (set aside) ta'atia; taoto
protect (take care; observe) fa'amalumalu; tausi
protect (defense) puipuia; fa'amalumalu
protract fa'alevaleva
protrude oso mai
protuberance patupatu; fufula
proud fa'amaualuga
prove fa'ata'ita'i; tofotofo
proverb muagagana
provision oso
provoking fa'a'ono'ono
provoke fa'a'ono'ono; fa'aitaita; fa'alili
proximity latalata
proxy sui
prudent (thoughtful; considerate) fa'autauta
pry (raise) eu; io
Psalm Salamo (Eng)
Pshaw! isa!
pucker numi'numi
pudding (banana/coconut) poi
puerile fa'atamaitiiti
puff ulaula
pugnacious fa'amisa
pull toso
pull up weeds vele; velevel (v.t.)
pulp a'ano
pulpit pulela'a; tulaga failauga
pulverise tu'i pala
pump pamu (Eng)
pungent a'ava, fe'u
punish fa'asala
punishment afu; fa'asalaga; sala
puny laititi
pup tama'i
pupil so'o
puppy tama'i uli; tama'i maile
purchase fa'atau
pure lelei; mama
purge fa'amama
purloin gaoi
purple mumu pa'auli; viole (Eng)
purport fa'auiga
purpose uiga; manatu; tonu
pursue tuliloa; tuliloaina (pass)
purulent aloua
pus alou
push (shove) tulei
pusillanimous pala'ai
pustule po'u
put tu'u
putrefy pala; elo
puzzle fememea
Q
quarrel misa; fefinaua'i; fenau
quarrelsome femisaa'i; finafinau
quarter (shilling) seleni (Eng)
queen masiofo
questhouse (hotel) fale tali malo
question fesili; fesiligia (pass)
quick vave; tope
quiet (calm) filemu
R 
race tu'uga
radio leti'o (Eng)
rain timu; ua
rainbow nuanua
rainfall timuga
raise (lift) si'i
ransack vete; sagole
rat (mouse) isumu
raw (uncooked) mata
razor tafi
razor blade ma'tatafi
reach, to a'apa; tapa mai
read fai'tau
rebellious fouvale
recline (lie down) taoto
reconcile fa'alelei
red lanu mumu; lanu ula
redeem togiola
Redeemer Togiola
reduce (lessen) fa'aitiiti
reeds utu'utu
reef gataivai
refuge sulufa'iga
reign (king) nofoaiga
reject (refuse; oppose) te'ena; tete'e
rejoiced (to be proud) mitamita; mimita
relationship va feagai; va fealoai
religion (belief) tapua'iga; fata faitaulaga
relative tei
remain faamuli; toe; totoe
remove (subtract) toese; aveese; e'u
renew fa'afou
repent fa'atoese
repentence sala'mo; fa'atoesega
report (story; news) tala
reprove, to (correct; rebuke) a'oa'i
resist tete'e
resound ta'alili
respect (polite) fa'aaloalo; migao
respectable ta'ulelei'a
rest malolo; mapu
resting place mapusaga
restless tafitifiti; tafulufulu
resurrected toe tu
retire (release) fa'amalolo
retract me'i ese
return fo'i; fa'afo'i; tu'umuli
reveal (show) fa'ali
revelation fa'aaliga
reverence (show respect) migao
reward taui
rib togaivi
rich (wealthy) mau'oa
ridicule faifai; tauleagaina; gao
righteous amiolelei
righteousness amiotonu
rigid malolo
ring mama
rinse tatau
ripples fa'agalu
road auala
roast tunu; fa'avela; tunupa'u
rock papa ma'a
roll (wallow) ta'afili; ta'avale
room potu
rooster toa
root i'o; a'a
rope maea; manoa
rose rosa; losa (Eng)
rotate (whirl) ta'avili
rough (of the sea) sousou; sou; galu
row alo
rowboat va'aalo
ribs o'o
riches oloa
rice alaisa (Eng)
ride ti'eti'e
right (correct) sa'o; tonu; fa'asao
ripe (rotten) pula; pala
river auvai; vaitafe
rub olo; mili
rubish (trash) otaota; lapisi (Eng)
rude (disrespectful) fa'a'aivao; fa'alepopoi
rugged (rough; stony; rocky) gaoa
ruler pule
ruler (measurement stick) vase, lula (Eng)
rumble gogolo
rumour tala fatu fua
run tamo'e; tamomo'e (pl); tuli; taufetuli (pl)
rush (hurry) fa'atope; fa'avave
rust e'le
rusty e'lea
S
Sabbath Sapati (Eng)
sack (bag) taga
sacrament fa'amanatuga
sacred sa
sad (sorrowful) fa'anoanoa
sadness fa'avauvau
safe (escape danger) sao; sefe (Eng)
safety saogalemu
sail folau
salt masima
salted faamasima
salvation olataga; fa'aolataga
sand oneone
Satan (Devil) Satani (Eng)
Saturday Aso To'ana'i (ltr. day of feasting)
sauce (coconut milk, saltwater) miti; sosi (Eng)
save fa'aola
saved fa'asao
Savior Fa'aola
saw (to saw) ili
say faimai; talimai
scanty to'agaogao; toaitiiti; itiiti
scar (physical blemish) ma'ila
scatter fola
scatter (publish, broadcast) fa'asalalau
scatter (disperse) fa'ata'ape'ape; ta'apea'pe
scattered salalau; fa'asalalau
schedule (list) fa'asologa
school aoga
scissors seleulu
scold o'te; otegia
scoop-out sali
score tini; sikoa (Eng)
scrape salo
scratch valu; ma'osi
scratched (skinned) mafo'e
scroll (roll up) ta'ai
sea sami
sea urchin tuitui
search (seek) su'e
season (weather) tau
seaward direction gatai
secretly fa'ana'na
see va'ai; tepa
seek (search) sa'ili; su'esu'e
seldom (rarely) se'a'se'a
sell goods fa'atauoloa
senate senate (Eng)
send auina
separate mavaevae; valavala
separated (devorced) tete'a
separation va
September Setema (Eng)
serve tautua; auauna
seven fitu
seventy fitu sefulu
sever fa'amutu
severed mutu
shade paolo
shake (tremble; quake) tete; gatete; lulu; luelue
shallow papa'u
shame ma
shamed fa'ama
shark malie
sharp ma'ai
sharpen fa'ama'ai; fa'amata
shave (brush away) tafi; tafitafi (pass); sua
shed (poured out) maligi; masa'a
sheep mamoe
sheet ie
shine (shed light) susulu
shiny (glow) pupula; fepulafi; i'ila
ship va'a tele
ship, deck of fogava'a
shirt ofu tino
shoe seevae
shoot fana
shooting fanafana
short pu'upu'u; pupuu (pl)
short-winded (to pant) sela
shorten fa'apu'upu'i
shoulder tau'au
shout alaga
shovel (spade) suo; sapelu
show fa'asino
shown fa'ailoa; fa'aali
shread nuti
shrimp ula
shrink (shrivel) me'i
shut-off ta'pe
sick ma'i; gasegase (resp)
sickly fa'ama'ima'i
sickness fa'atafa
side itu
sight silafaga
silence fa'ana
silk silika (Eng)
silly soso
silver alio; ario
sin agasala
sing pese; lagi
singing pepese; pesepese
sink (capsize) goto
sinnet afa
sip mitimiti
sister (girl's sister) uso
sister (boy's sister) tuafafine
sit (remain) nofo; alaala
sit cross-legged fa'atai; saofa'i; nofo
six ono
sixty ono sefulu
skeleton auivi
skin (bark) pa'u
skin ulcer po'u
skinny (thin) pa'e'e; tinovale; mimiti
skipper tautai
sky va'teatea
slander upu vale
slap po
slave pologa; nofo pologa
sleep moe; tofa (resp)
sleep (put to) faamoe
sleep late moe'umi
sleep soundly moegase
sleepy fia moe
slice fisi
slide (landslide) solo
slip (slide) se'e; sese'e (pl); masolo
slippery se'e; mase'ese'e
slip off mamulu
sloppy so'ona
slothful fa'apala'pala
slow faiaga; gese; telegese
small (little) iti'iti; nini'i; tama'i (pre)
smelly (offensive smell) elo; mafu
smoke asu afi
smoke (cigarette) u'laula
smoth lamolemole
snake gata
snare sele; matasele
snatch (to jerk) se'i
sneeze mafatua
sniff sogi; sogisogi
snore ta'agulu
snub taufaifai
soak in sea water fa'asami
soap fasi moli
soft (loose; weak; tired) vaivai
sold taulia
soldier (warrior) fitafita
solemn fa'apau
somewhat te'isi
son (child of a woman) tama tama
son (child of a man) atali'i; tama tama
song pese
soon (about; almost; nearly) toeitiiti
sorcery fa'ataulaitu
sour a'ava; oona
sorry fa'atoese; salamo
soup supo (Eng)
South Toga; Saute (Eng)
space va'tea'tea
spacious lautele; vaapiapi
spank (beat; scourge) sasa; fue
speak (talk) tala'i
speak or/act rudely to superiors sosopo
spear tao; ti'a; tui
speared (poke) tui
special fa'apitoa; ta'ua
speech fetalaiga; saunoaga
spicy fe'u
spider apoga'leveleve
spilled masaa; maligi; sasaa
spiral vili
spirit, disembodied agaga
spit feanu
splash pipisi
split in half vaelua
spoiled mafu
spoon sipuni (Eng)
spotted pulepule; tusitusi
spouse toalua
sprained (ankle) mapeva
spread folafola; fofola; ape
spring water vai puna; punavai
sprinkle (light rain) fa'atulutulu
sputum feanuga
squeeze o'omi
stale (moldy) mafu; pala
stand tu; tulai; laulaututu
standing tu'tu; lautu; laututu (pl)
star fetu
starboard (right side) taumatau; tauagavale
stare pupula; te'te
start amata; gafua
startled (shocked) te'i
starved matelaina
steal (thieve) gaoi; gaoia (pass); fao
stealth (secretly) fa'alilolilo
steam (vapor) ausa
steer fa'auli; tautai; uli
steer (manage; conduct) fa'afoe
steering mechanism foeuli
step la'asaga; la'a; laasia
stick (planting) o'so; to'a
stick (adhere) pipi'i; pi'itia
stick (wood) fasi laa'u
stiffen fa'amalo
sting (itch) fe'alasi
sting (bite) u
stingy mata'u; aimeo; matamui
stink elo; sauga
stir fa'agae'e; sa'eu; saeua; seuseu
stomach manava
stone (pebble) ma'a
stop-it soia; tu'u
store fale'oloa
storm ta'uta'u; matagi; afa
story tala
straight sa'o
strain tatau
strange ese
stray ta'asolo
stretch out ma'au; fola
string manoa filo
striped tusitusi
strive (persevere) taumafai; taupati
strong malosi; fefeu; malo
study (search; research) su'esu'e
stumble taupa'u; tausuai
stutter (speak foreign tongue) nanu
stubborn (headstrong) finauvale
stupid (idiotic) faavalevalea; valea
subject (topic; doctrine) mataupu
subjegation fa'asifo; fa'apologa
submarine va'atofu (ltr. dive boat); va'amaulu (ltr. boat that enters)
subside (recede) maui
substandard fa'alelelei
subtract (remove) toese; aveese
successively fa'asolopito
suck mimiti
sudden (unexpected) fa'afuase'i
sugar suka (Eng)
sugar cane plant tolo
suitcase ato pa'u
summon (call) logo
Sun La
sunburn fa'ala
Sunday Aso Sa
Sunday meal To'anai
supernatural power mana
support sapasapai; sapasapaia; apo
support (to lift) apoapoa'iga; apoapo
suppose (assume) masalo
suppress titina
supreme aoao; sili
sure (actual; real) mo'i
surfaced e'a
surface, earth foga'eleele
surface, water foga'vai
surround si'osi'o; siomia (pass)
surrounded (encompassed) siosiomia
swallow pu'u; pou
swallow (bird) pe'ape'a
swamp taufusi; fusi
sway falala
swear (curse) palauvale; gutuvale
swear (oath) tauto; tautoga
sweep salu
sweet suamalie
sweetheart manamea
swell fa'afefete; fula
swift saosaoa; vave
swim au'auga; a'au (v); fe'ausi
swing ta'upe
swollen fefete
sword (machete) pelu; naifi (Eng)
T
tabacco tapa'a
tail siusiu; i'u
take ave
take it easy faifaimalie; faifailemu
taken avea
talk (speak) tautala; tautalagia (pass)
talk (speech) tautalaga; lauga
tall umi; tino'ese
talk tau'tala; saunoa
tame, to fa'alata
taro talo; ta'amu
taro - replanted tiapula
tatoo tatau; pe'a
taxi (taxi)
teacher fai'aoga
teaching - a'oa'oina team au
teapot tepoti (Eng)
tear (rip; rend) saei; masae; sasae
tease (provoke) fa'alili; taufa'alili
taste tofo
telephone telefoni (Eng)
television televise (Eng)
tell ta'u; fa'ailoa
tempt (tryout; taste) fa'aosooso; tofotofo
temptation fa'aosoosoga
temple malumalu
ten sefulu
tendency tauau
tent fale ie
terminate fa'amuta
test (examination) suega
testicle ake
thank (gratitute) fa'afetai
thank in respectful manner faamanu
theme (subject; reason) autu
they (more than two) la'tou
they (two) la'ua
thick mafiafia
thick (liquid) toto'o
steal fao mea; gaoi
thief tagata gaoi
thievery (steal) fao; gaoi
thigh suilapalapa
thin (skinny) tinovale; mimiti
thing mea
think ma'faufau
thirsty fia inu
thorny (rough) talatala; matuitui
though peisea'i; pei
thought loto; finagalo
thought (consideration) mafaufauga; manatu
thousand afe
three tolu
thread filo
thrifty manuamanu
throw (toss) togi
thunder fai'titili; ta'alili
Thursday Aso'tofi
thus fa'apea
thing mea
thin manifinifi
tide tai
tide, low tai masa; tai pe
tide, high tai sua
tie nonoa; fusi
tied (i.e. hold fast, firmly) mau (suffix)
tilted (slanted; uneven) sipa; fa'asipasipa
time taimi (Eng); itula
tire vai'vai
tired (physically unfit) fiu, teteva
tithe sefuluai
tithing sefulua'i
title (i.e. Mr.) Susuga; Afioga; Tofa
today aso nei
toe tamatama'ivae
toenail atigivae
together (equal) gatasi
togetherness (unison) fa'atasi
toilet (outhouse) fale'vao
told (mentioned) ta'ua
tomorrow (morning) taeao
ton tone (Eng)
Tonga Toga
tooth nifo
top (peak; summit) tumutumu
toss lafo
torn (ripped) masae; sasae; saei
touch (reach) pa'i
tough (hard, fit) fefeu; ti'a'a
towel solo
towel, bath solo ta'ele
tower (fortress) olo
trace vase
tradition uputuu
transgression soligatulafono
translate fa'aliliu
transparent (clear) manino
transport la'u
trap (snare) mailei
tread (trample, transgress) soli
tree la'au
tree trunk ogala'au
tresspass solivalea
trial (temptation) tofotofoga; suega
tribute lafoga; taulaga
trick (strategy) togafiti
trickery togafiti
Trinity Tolu Tasi Paia (Ltr. Holy Three One)
trip (make stumble) nape
troubled (unfortunate) pagatia
trouble fa'alavelave
troublesome lavelave
truck ta'avale te'le; loli (Eng)
true (actuality) e moni; e moi
trumpet pu
trust (depend, lean) fa'alagolago
try (attempt) taufai; fa'ata'ita'i
Tuesday Aso'lua
tune fati
turn back fulitua
turn over fuli
turn the head faliu
twins masaga; filo
twist milo
two lua
t-shirt mitiafu